Avrasya Üniversitesi Mentör Programı

mentörGünümüzde eğitimde meydana gelen felsefi değişiklikler, eğitim programları üzerinde de değişikliklere neden olmuş ve buna bağlı olarak öğretmen rolleri ve önem düzeyleri değişikliğe uğramıştır. İşte bu rollerden birisi de Mentörlük (akıl hocalığı) rolüdür. Mentörlük yeni bir süreç değil, insan gelişiminin en eski yöntemlerinden biridir. Günümüzde mentörlük sistemlerinin katkısı olmadan, çalışanların yetenek ve potansiyelinden yeterince yararlanılamayacağı anlaşılmıştır.

Mentörlük, bireyleri güçlendirmek, kişisel ve profesyonel becerileri geliştirmek, performans hedeflerine daha yüksek seviyelerde ulaşmak ve kariyer hedeflerine doğru ilerlemek için etkin bir şekilde iş ilişkileri oluşturma sürecidir.

Programın amacı nedir?

mentor kadınAvrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı iş adamı ve iş kadınlarını bir araya getirmek, iş insanlarının kariyer ve iş hayatında edindikleri tüm deneyimleri öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamak ve öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaktır.

Mentör Programına hangi öğrenciler başvurabilir?

Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıtlı olan minimum ikinci sınıf öğrencisi olan tüm öğrenciler

Mentör Programı nasıl yürütülecektir?

 • Avrasya Üniversitesi tarafından TTSO’na kayıtlı işadamları ve işkadınlarına “Mentör Programı” hakkında bir seminer düzenlenecektir.
 • Mentör programında yer almak isteyen iş adamları ve işkadınları Mentör Başvuru Formunu dolduracaklardır.
 • Mentör Programından yararlanacak öğrenciler Öğrenci Taahhüt Formunu dolduracaklardır.
 • Program sorumlusu tarafından mentör-öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır.
 • Mentör ve öğrenciler 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli olarak her biri 1-1,5 saat süreli en az 10 görüşme yapacaklardır.
 • Mentör programı bitimi sonrası öğrenci görüşme raporunu doldurup Program Sorumlusuna teslim edecektir.

Hangi belgeler gereklidir?

Mentör Programı süresince aşağıdaki belgeler kullanılacaktır.

Mentor Başvuru Formu

 Öğrenci Taahhüt Formu

 Öğrenci Görüşme Formu

Mentör olmanın şartları nelerdir?

 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak
 • En az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

Mentörden beklenenler nelerdir?

 • Mentör Başvuru Formunu doldurmak
 • Eşleşme öncesi gerekli eğitim faaliyetlerine katılmak
 • Program sorumlusu tarafından eşleştirilen öğrenci ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli olarak her biri 1-1,5 saat süreli en az 10 görüşme yapmak
 • Öğrencinin isteklerini ve beklentilerini dinlemek
 • Öğrenciye gerçek iş dünyasında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtmak
 • Öğrenciye araştırmalarında, proje uygulamalarında ve kaynak arayışında destek olmak
 • Çalıştığı sektör hakkında öğrenciyi bilgilendirmek
 • İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek
 • Beklentilerin birbirine uymaması durumunda durumu Program Sorumlusuna bildirmek.

Mentör neler kazanacaktır?

 •  Mentörlük, sorumluluk ve liderlik duygusunu pekiştirecektir,
 • Öğrenciler arasında bilinirliğini artıracak ve ilerde oluşabilecek bir iletişim ağı kendiliğinden gelişecektir,
 • Yılsonu ölçümlerine göre başarılı mentörlere katılım sertifikası verilecektir,
 • Bir Avrasya Üniversitesi öğrencisine örnek ve destek olmak mutluluğunu yaşayacak ve bu vesileyle bilimin gelişmesine katkı verme olanağına kavuşacaktır.

Öğrenciden beklenenler nelerdir?

 • Avrasya Üniversitesi İİBF’ne kayıtlı minimum 2. Sınıf öğrencisi olmak
 • Öğrenci Taahhüt formunu doldurmak
 • Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve süreçlerin tamamlanmasına yardımcı olmak
 • Program sorumlusu tarafından eşleştirilen mentör ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli olarak her biri 1-1.5 saat süreli en az 10 görüşme yapmak
 • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak
 • Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak
 • Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak
 • Bir yıllık süresi içinde programa, 8 ay boyunca bağlı kalmak, öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek
 • Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,
 • İlişkide gerekli çabayı göstermek, inisiyatif ve sorumluluk almak,
 • Program sonunda gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,
 • Programın bitimi ve mezuniyet sonrasında projeden öğrendikleriyle birlikte kuruma dönük çeşitli alanlarda sivil toplum çalışması yapmaya istekli olmak
 • Beklentilerin birbirine uymaması durumunda durumu Program Sorumlusuna bildirmek.

Öğrenci neler kazanacaktır?

 •  Öğrenci akademik hayatına daha iyi yön verebilecek, projelerine ve kaynak arayışlarına profesyonel bir destek bulabilecektir.
 • Kariyer konusunda geliştirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Eksik olduğu noktaları önceden belirleme şansını yakalayacaktır.
 • Öğrenci, mentörün profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır.
 • Öğrenci zenginleşen potansiyeli, kendi yetenek ve becerilerini keşfederek artan özgüveni ve zihinsel birikiminin farkındalığı ile yenilikçi ve girişimci bir vizyona sahip olacaktır.

Program sorumlusundan beklenenler nelerdir?

 •  Mentör Programı hakkında öğrencileri bilgilendirmek
 • Mentör Programı hakkında TTSO’na kayıtlı işadamları ve işkadınlarına seminer vermek
 • Mentör Programına katılmak isteyen Mentör adaylarının Mentör Başvuru Formlarını doldurmasını sağlamak
 • Mentör Programına katılmak isteyen öğrencilerin Öğrenci Taahhüt formlarını doldurmasını sağlamak
 • Mentör programına katılmak isteyen Mentör ve öğrencileri eşleştirmek, taraflara iletişim bilgilerini sağlamak
 • Mentör programı bitimi sonrası öğrenci tarafından doldurulan Öğrenci Görüşme raporunu teslim almak
 • Mentör programının başarıyla tamamlanması sonunda mentör ve öğrenciye Mentör Programı Katılım Sertifikası düzenlemek
 • Tarafların beklentilerinin birbiriyle uymaması durumunda eşleştirmeyi iptal etmek.

Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?

 •  Mentör Programı sonunda öğrenci tarafından Öğrenci Görüşme Formu doldurulacaktır.
 • Program Sorumlusu tarafından mentör ve öğrenci için ayrı ayrı Mentör Programı Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
 • Mentör Programının değerlendirilmesinde notlandırma ya da geçme kalma gibi ölçütler kullanılmaz.
 • Her bir Mentörlük Programı sonunda düzenlenecek ödül ve bitirme etkinliklerinde başarılı, Mentiye (öğrenci), Mentöre, ve Program Görevlilerine, Sorumlularına Teşvik ödülleri verilecek.