gürkan

Prof. Dr. Ömer GÜRKAN
Dekan

Sevgili Gençler;

Avrasya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 7 bölümü ile siz değerli öğrencilerimizin ve ülkemizin hizmetindedir. Bünyemizdeki “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler”, “Bankacılık ve Finans”, “Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” bölümleriyle, hem kamu kesiminin, hem özel kesimin nitelikli eleman gereksinmeleri yanıtlanmaya çalışılmakta, hem de öğrencilerimizin tüm dünyada görev talep edebilecek kalite düzeyine eriştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağımızı karakterize eden en önemli husus, teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelerdir. Bilişim ve iletişim teknolojileri öncülüğünde bilgi toplumuna dönüşme evresi yaşayan dünyamızda “bilgi” her kapının anahtarı olmuştur. Beşeri sermaye en kritik gelişme kaynağı olmuştur. Küreselleşme denen süreç uluslararası rekabet gücü kazanabilenin ayakta kalabileceği bir süreçtir. Bunun için de ülke kendi teknolojisini üretebilecek ve yenilikçilik yaratmada da yarış içinde olacaktır.

İşte biz bu bilinç ve donanımda öğrenciler yetiştirmek arzusundayız. Ayrıca topluma önderlik etme misyonumuzu da göz ardı etmiyor, bilimsel araştırmalar alanında da bilim dünyasına katkı verme gayreti içinde bulunuyoruz.

Trabzon’ un coğrafi konumunun arzettiği stratejik öneminin avantajını da kullanarak, alanımızda en iyiler arasına girmeyi hedefliyoruz. Çağdaş uygarlığa ulaşıp onu geçmek yol haritamızdır.

Diplomamız çok geniş alanlarda çalışma olanakları açmaktadır. Kaymakamlıktan idari yargıçlığa, her sektörde müfettişlikten uzmanlığa (bakanlıklarda, bankalarda v.b.), her sektörde her düzeyde memurluk ve yöneticilikten kendi işletmelerinizin yönetimine, uluslararası şirketlerde çalışan veya yönetici olmaya…
Saygı ve sevgilerimle.