Asıf

TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: CELALABAT VE KAYSERİ İLLERİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Asıf Yoldaş’ın çalışmasında televizyon izleme alışkanlıkları ve nedenleri Kayseri ve Celalabat örneğinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, yapılan ki-kare ve t testi analizine göre, Celalabat ve Kayseri illerindeki halkın televizyon izleme alışkanlıklarında, televizyon izleme nedenlerinde ve izledikleri program türlerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın detayı için tıklayınız >>

Burak

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN İSTİHDAMI VE KORUMALI İŞYERİ PROJESİNİN İŞVERENLER AÇISINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner‘in çalışmasından elde edilen sonuçlara göre işletme sahipleri zihinsel engellilerin çalışma hayatı içerisinde olmalarını desteklemekle beraber, bu kişilerin çalışacakları yerler olan korumalı işyeri açma konusuna olumsuz bakmaktadırlar. Bunun en önemli sebebi olarak korumalı işyerlerinin işletme mantığı ile işletilemeyeceğini, bu işin bir sosyal hizmet olduğunu dolayısıyla devletin korumalı işyerlerini kendi kurumları aracılığıyla açarak işletmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır.

Çalışmanın detayı için tıklayınız >>

Mustafa Üren

ÇIKAR VE GÜÇ DENGESi KISKACINDAKi AHISKA TÜRKLERi SORUNU

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Üren yayınladığı makalede “Ahıska Türkleri Sorunu, Ahıskalıların 14 Kasım 1944’deki sürgünüyle başlamış olsa da, kökleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Sorunun Rus çıkarlarıyla bağlantısı, çözümsüzlüğünün en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Ahıskalılar, 1956 yılında başlattıkları geri dönüş mücadelesinden henüz bir sonuç alamamışlardır. ” tespitinde bulunmaktadır.

Çalışmanın detayı için tıklayınız >>